DÉL-SOMOGYI HELYI TERMÉKEK PIACRA JUTÁSÁNAK SEGÍTÉSE

Tisztelt Látogató!

Az Ön által felkeresett honlap a 11/2013. (III. 5.) VM rendelet alapján, a Rinya-Dráva Szövetség LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) által a LEADER térségek közötti együttműködés keretében benyújtott és elnyert Dél-somogyi termékek piacra jutásának segítése című projekt egyik elemeként valósult meg.

Célja, hogy a Rinya-Dráva Szövetség, valamint a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területein, azaz a Barcsi és a Nagyatádi, illetve a Kadarkúti és a Kaposvári járásokban működő helyi termelőket összefogja, a helyi termékek előállítását és értékesítését ösztönözze, továbbá e termékek piacra jutását elősegítse.
Az adatbázis e két térség helyi termelőit és helyi termékeit mutatja be.

Pályázat megnevezése: Dél-somogyi helyi termékek piacra jutásának segítése
Támogatás összege: 38 575 000 Ft (129 865 €)
Megvalósítás ideje: 2014. 04.10 - 2014. 12. 31.
Koordináló szervezet: Rinya-Dráva Szövetség

A pályázat célja:

A projekt célja a Rinya-Dráva Szövetség, valamint a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület működési térségeinek gazdasági szempontú fejlesztése.

Mindkét LEADER Akciócsoport kiemelt szerepet szán munkája során e tárgykörnek, hiszen hasonló gazdasági-társadalmi problémák (magas munkanélküliség, alacsony foglalkoztatási ráta, tőkehiányos vállalkozások magas aránya, fiatal népesség elvándorlása) jellemzik a Barcsi, a Nagyatádi, a Kadarkúti és a Kaposvári járások egymással határos térségeit.

A projekt partnerei a Dél-somogyi termelők összefogásával, a helyi termékek piacra jutásának elősegítésével, valamint a helyi termék előállítás és értékesítés ösztönzésével kívánják e kedvezőtlen folyamatokat mérsékelni, illetve megállítani.

A projekt célközönsége:

 • helyi termelők
 • lakossági, közvetlen fogyasztók
 • egyéb piaci szereplők: éttermek, szállodák, kereskedők, …

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek célterületei:

 • a termelői életmód népszerűsítése és segítése
 • a helyi termékek népszerűsítése
 • a helyi termékek fogyasztók felé történő közvetítése
 • a tudatos vásárlói kultúra kialakítása
 • a tőke térségben maradásának elősegítése

A projekt fő elemei:

Helyi termék kézikönyv

A térségek helyi termékeinek előállítási és forgalmazási jogszabályait, illetve piacra jutásukat segítő javaslatokat tartalmazó kézikönyv megjelentetése. A kiadvány a térségekre vonatkozó gazdasági-társadalmi helyzet általános ismertetése és különböző módszerekkel történő elemzése mellett a termelési tevékenységhez kapcsolódó vállalkozói és marketing tudnivalók bemutatását is vállalja. Ismerteti továbbá a helyi termékek alkalmazott értékesítési módszereire és hálózataira vonatkozó jó gyakorlatokat.

Adatbázis

Naprakész adatbázissal rendelkező honlap létrehozása, amely a termelők értékesíteni kívánt termékeit, aktuális és várható árukészletet mutatja. A feldolgozott adatok mobiltelefonon keresztül történő elérhetővé tétele érdekében összesen 10 db alkalmazás létrehozása (különböző operációs rendszerekre).

Termelői katalógus

A térség termelőit és helyi termékeit bemutató, 24 oldalas, A/5-ös formátumú információs kiadvány. (4 szín color, 5000 pld.)

Marketing (szórólap, térkép, direkt PR cikkek)

A helyi termelők részére szórólap készítése, amelyet saját termékeik értékesítéskor és promocionálásakor használhatnak.

A/3-as méretű „helyi termék út” térkép szerkesztése, amely a térségi termelők legfontosabb elérhetőségeit, adatait, illetve termékeik bemutatását tartalmazza.  (5000 pld.)

Direkt PR cikkek megjelentetése a piaci célcsoportokkal hatékonyan kommunikáló médiumokban.

Study tour

Sajtó képviselőinek kalauzolása a térségek helyi termelőihez. A helyi termelők munkájának és termékeinek bemutatása. A tanulmányút résztvevői szakújságírók, bloggerek és életmód magazinok munkatársai. (3 alkalom, alkalmanként 10 médium képviselőjének részvételével.)

Tudásfórum

Tudásfórum rendezése az azonos tevékenységet végzők tapasztalatcseréje céljából. A program keretében szakértői látogatásokra nyílik lehetőség, amely során a különböző területeket képviselő szakemberek ellátogatnak a helyi termelőkhöz. Ezt követően a szakértői kérdések mentén koordinált tapasztalatcserére kerül sor.

Konferencia

Két, a projekt különböző elemeit (helyi termék kézikönyv, helyi termék térkép) bemutató és véleményezésre alkalmat adó konferencia szervezése.

Workshop

Workshop szervezése, amely a termelés és a forgalomba hozatal jogszabályi háttérének, illetve a piacra jutás marketing lehetőségeinek különböző aspektusaira fókuszál. (Összesen 4 képzési nap 2 különböző helyszínen, 5 óra/nap, 1 téma/1 nap)

Egyéb tevékenységek

A származást, eredetet és színvonalas minőséget garantáló védjegy kidolgozása és bevezetése, csatlakozási feltételek és SZMSZ kidolgozása, arculati kódex elkészítése.

A helyi termelők adatainak összegyűjtése, kategorizálása, digitális adatbázis létrehozása és folyamatos frissítése.

A helyi termelők információ- és tudásigényének felmérését követően tanácsadói hálózat kialakítása, a szakértőkkel történő folyamatos kommunikációs lehetőség biztosítása, támogatása.

Projektmenedzsment

Az ügyfelek összefogása, tájékoztatása, az együttműködés nyomon követése, belső ellenőrzése, a projekt adminisztratív munkáinak elvégzése.

Partnerek:

Land-Art Kft.

A szigetvári székhelyű Land-Art Kft. a helyi termelők összefogásával és termékeik piacra juttatásával foglakozik.

Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány

A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány célkitűzései között szerepel a foglalkoztatottsági gondok enyhítését szolgáló kezdeményezések támogatása, az induló és a már működő kis- és középvállalkozások növekedésének támogatása, a kis- és középvállalkozói üzleti kultúra és morál fejlesztése, a vállalkozói ismeretek széles körben történő átadása, oktatása, valamint a vállalkozóbarát környezet kialakításának elősegítése. A megyei központban és két városi tanácsadó irodában modern informatikai eszközökkel, gyarapodó hazai és külföldi kapcsolatokkal várják a vállalkozókat.

http://www.vallalkozoi-kozpont.hu/

Rinya-Dráva Szövetség

A Belső-somogyi térségben működő Rinya-Dráva Szövetség LEADER Helyi Akciócsoport 2008-ban alakult meg. A jelenleg 113 taggal rendelkező Egyesületet a köz-, a civil- és a magánszféra vidékfejlesztésben egyaránt érdekelt intézményei, vállalkozásai és szervezetei képviselik. Célja, hogy az Európai Unió által vidékfejlesztésre szánt támogatásokat a Rinya- és a Dráva-menti térség településein minél szélesebb körben megismertesse, elérhetővé tegye. E pályázatok közzétételét az Egyesület Barcson működtetett irodájának munkatársai végzik, akik széleskörű tanácsadást biztosítanak mind az érdeklődők, mind a pályázók számára, valamint segítséget nyújtanak a pályázatok megírásában, illetve azok későbbi adminisztratív teendői során.

http://rinyadrava.hu/

Adatbázisunkban a

illetékességi területén (Barcsi, Nagyatádi, Kadarkúti és Kaposvári járásokban) működő vállalkozások rövid bemutatása, valamint elérhetőségei (postacím, e-mail, web) szerepelnek.

Az adatbázis célja:

 • népszerűsíteni a helyi termékeket
 • megkönnyíteni a helyi termelők felkutatását
 • elősegíteni más térségekben működő vállalkozások megismerését
 • ösztönözni a jó gyakorlatok megismerését
 • ösztönözni a tudatos vásárlói és fogyasztói kultúra kialakítását

Amennyiben az Ön cége még nem szerepel adatbázisunkban, de szeretné, hogy adatait és elérhetőségeit honlapunkon közzé tegyük, kérjük, ezt az alábbi elérhetőségeken jelezze felénk:

Szijártó Attila (Rinya-Dráva Szövetség)
szijarto@rinyadrava.hu

Kocsis Tibor (Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány)
t.kocsis@somogy.hu

Az adatbázist tartalmazó honlap a 11/2013. (III.5) VM rendelet alapján a LEADER térségek közötti együttműködés keretében benyújtott „Dél-somogyi helyi termékek piacra jutásának segítésecímű pályázat projektelemeként valósult meg.